Algemene voorwaarden Workshops

Voorwaarden voor aanmelding Workshopdag Prakijkspeuren/Detectiewerk

 

Lees vóór aanmelden eerst deze voorwaarden a.u.b:

  • U kunt zich alleen aanmelden via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ( Naam, adres, tel.nr, gegevens hond)
  • Na ontvangst mail ontvangt u direct een bevestigingsmail met daarin informatie over de betaling
  • Pas ná ontvangst van de betaling (o.v.v. naam, postcode en huisnummer) bent u van deelname verzekerd en ontvangt u de factuur en bevestiging van deelname
  • De betaling dient uiterlijk 2 weken na de ontvangst van de bevestigingsmail op onze rekening te zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van deze termijn vervalt de aanmelding.

Reservekandidaten
Mocht het maximaal aantal kandidaten zijn bereikt voor de workshop, dan kunt u op de reservelijst. Als er dan iemand annuleert kunt u alsnog deelnemen aan de workshop.

Annuleren 
Bij annulering tot en met  4 weken voor aanvang, wordt 75% van de deelnamekosten terugbetaald.
Annuleert u tussen 2 weken voor aanvang workshop, dan wordt 50% van de deelnamekosten terugbetaald.
Een week voor aanvang van de workshop, wordt geen terugbetaling meer gedaan, maar kunnen we je wel in contact brengen met mensen die op de reservelijst staan.

Wat als TauTrack Speurhonden Opleiding Centrum de workshop annuleert?
Indien TauTrack Speurhonden Opleiding Centrum om welke reden dan ( weersomstandigheden, ziekte instructeur etc) ook de workshop moet annuleren, dan ontvangen alle deelnemers hun geld terug.